Ytterligare uppdatering av Pärm 1 flik 8

Vi har ändrat doseringen för Synflorix. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 8 och se sidan 4.