Uppdatering av Pärm 1 flik 8

Vi har strukturerat om lathunden (flik 8) så att den är mer logisk. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 8 för att se den nya lathunden.