Uppdatering av Pärm 1 flik 8

Lathunden har uppdaterats avseende vattkoppsvaccin. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 8 och se sidan 7.