Uppdatering av Pärm 1 flik 8

Vi har ändrat intervallet för hur Japansk Encefalit ska ges. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 8 och se sidan 3.