Uppdatering av Pärm 1 flik 8

Vi har sänkt åldersgränsen för en extra TBE vaccindos. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 8 och se ändringarna på sidorna 2 och 3.