Uppdatering av Pärm 1 flik 7

Vi har uppdaterat texten om Rabies. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 7 och se ändringarna på sidorna 41 och 42.