Uppdatering av Pärm 1 flik 7

Vi har sänkt åldersgränsen för en extra TBE vaccindos. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 7 och se ändringarna på sidan 8.