Uppdatering av Pärm 1 flik 7

Vi har ändrat informationen om pneumokockvaccin. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 7 och se sidan 37.