Uppdatering av Pärm 1 flik 3

Vi har mildrat skrivningen över hur man kan  använda EMLA eller sprittvätt samtidigt som man vill ge ett levande vaccin. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 3 för att se ändringarna.