Malariakartor

På denna sida hittar du länkar till malariakartor från WHO. Dessa är värdefulla och kan ge bra vägledning för resenärer men de måste läsas med varsamhet. Som vanligt skall råd om malariaprofylax individualiseras! Läs dessutom alltid landets text om malariarisk  i reserådet.

För att komma till malariakartan, klicka på det aktuella landet i listan nedan. Då öppnas en ny sida med kartor för det aktuella landet. Tråkigt nog finns flera varianter av kartorna. Bäst är när man kan se andelen bland lokalbefolkningen som diagnosticeras med Plasmodium falciparum malaria varje år (se exempelvis Afghanistan). En sådan presentation blir ett utmärkt underlag för att göra en rekommendation.  Tyvärr ser man ibland en karta där andelen Plasmodium falciparum i förhållande till all malaria anges (ex. Namibia). Den kartan säger ingenting om hur vanligt det är med malaria och den blir på så sätt missledande.  En tredje variant är Indien där man ser antalet fall av godartad malaria (P. vivax) på en karta medan antalet fall  allvarlig malaria (P. falciparum) visas på kartan bredvid. Här gäller det att välja rätt karta!

Risken för en svensk resenär att insjukna med malaria är mycket lägre än för lokalbefolkningen och jag har som riktlinje att bara överväga profylax med läkemedel om risken för lokalbefolkningen i Asien och Latinamerika är minst 1 per 1000 per år. Är risken 10 per 1000 rekommenderar jag i regel läkemedelsprofylax.

I tropiska länder med malaria i Afrika är Plasmodium falciparum vanligast och statistiken mindre säker eftersom många fall inte diagnosticeras. Här är regeln snarare att så gott som alltid rekommendera profylax med läkemedel.

Eftersom malariakartorna finns på WHO:s hemsida så öppnas dessa på en egen sida. Stäng sedan den sidan för att komma tillbaka hit.

Afghanistan
Algeriet
Angola
Bangladesh
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Botswana
Brasilien
Burkina Faso
Burma
Burundi
Centralafrikanska republiken
Colombia
Djibouti
Dominikanska Republiken
Ecuador
EkvatorialGuinea
El Salvador
Elfenbenskusten
Eritrea
Etiopien
Filippinerna
Franska Guyana
Gabon
Gambia
Ghana
Guatemala
Guinea (Conacry)
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Indien
Indonesien
Iran
Jemen
Kambodja
Kamerun
Kap Verde
Kenya
Kina
Komorerna
Kongo (Demokratiska Republ Fd Zaire)
Kongo (Republiken)
Laos
Liberia
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Mali
Mauretanien
Mexico
Mozambique
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nordkorea
Nya Guinea
Pakistan
Panama
Peru
Rwanda
Salomonöarna
São Tomé & Principe
Saudiarabien
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Surinam
Swaziland
Sydafrika
Sydkorea
Sydsudan
Tanzania
Tchad
Thailand
Togo
Uganda
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zanzibar (del av Tanzania)
Zimbabwe
Östtimor