Uppdatering av Pärm 1 flik 8

Uppdatering av Pärm 1 flik 8

Vi har uppdaterat texten om Rabies. Klicka på Pärm 1 ovan och sen på flik 8 och se ändringarna på sidan 6.

Uppdatering av Moldavien

Uppdatering av Moldavien

Vi har ändrat informationen avseende sjukvård. Klicka på fliken “Länder” ovan för att se vad ändringarna innebär.

Uppdatering av Saudiarabien

Uppdatering av Saudiarabien

Vi har ändrat information om Polio under rubriken Övrigt. Klicka på fliken “Länder” ovan för att se vad ändringarna innebär.